Handleiding Grip op uitval met behulp van Data

Deze handreiking bestaat uit twee delen. Allereerst wordt de definitie van uitval toegelicht en weergave gegeven van literatuuronderzoek naar oorzaken […]

Mirjam van Heiningen

Instrument of aanpak

Efficiënt datagebruik. Interpreteren en benutten van data door onderwijsteams

In het onderwijs wordt steeds vaker en intensiever gebruikgemaakt van data. Het omzetten van de aangeleverde data naar verbeteracties blijkt […]

Coalitie Datagebruik/Interpretatie

Handreiking

De Onderwijsscan

De Onderwijsscan (mbo/vo/vavo) bestaat uit gevalideerde vragenlijsten voor studenten/leerlingen, docenten, de examencommissie, het management en indien gewenst alumni. Deze vragenlijsten […]

Jack van Lent - Directeur Onderwijsspiegel

Enquete en dialoog

Checklist Online Onderwijs – Heeft jouw opleiding haar zaakjes op orde?

Online onderwijs. Het heeft zo zijn voor- en nadelen. Geen reistijd, op je eigen momenten en plekken aan school kunnen […]

Coalitie Afstandsleren

Instrument of aanpak

Stappenplan voor het invoeren van resultaatverantwoordelijke teams

Ik wil gaan werken met resultaatgerichte, of zelfsturende teams. Hoe pak ik dat aan? Dit document is een voorbeeld van […]

Robin Robart

Best practice als voorbeeld

Het voorkomen van risico’s

Volgens ISO 9000:2015 is risico het effect van onzekerheid op doelstellingen. Meer technisch wordt het berekend als de combinatie van […]

Margrieta Kroese

Instrument of aanpak

Data verzamelen voor teamgebruik

Dit instrument helpt de organisatie bij de planning van de gegevensverzameling voor de prestatie-indicatoren, als aangegeven in het kwaliteitskader. Voor iedere […]

Margrieta Kroese

Instrument of aanpak

Stap voor stap doelen formuleren

Het is verre van eenvoudig om effectieve doelen op te stellen voor een jaarplanning binnen het onderwijs. Er zijn verschillende […]

Margrieta Kroese

Instrument of aanpak

SMART doelen stellen als een team

De eerste stap om iets gedaan te krijgen is het VASTSTELLEN VAN HET DOEL. Door gebruik te maken van de […]

Margrieta Kroese

Instrument of aanpak

Prioriteiten stellen

Dit instrument ondersteunt de ontwikkeling van een team- of actieplan, dat is gebaseerd op uitkomsten van de evaluaties. Het kan […]

Margrieta Kroese

Instrument of aanpak

Werken aan kwaliteitscultuur – Korte vragenlijsten

De meeste mbo-scholen zijn volop bezig met kwaliteitsprocessen. Wanneer je als teamleden allemaal deze enquête invult krijg je een beter zicht […]

Margrieta Kroese

Instrument of aanpak

Locatie/teamplan

Het Strategisch Kompas van Yuverta, de koers en kaderbrief bevatten samen de visie en de bijbehorende doelstellingen om met elkaar […]

Jessica Smits

Gesprek en onderwijskundige begeleiding