Brochure Lerend veranderen MBO directeuren en opleidingsmanagers

Met het Kwaliteitsnetwerk investeert het MBO nadrukkelijk in (een systeem rond) kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Die aandacht voor kwaliteit en […]

Mirjam van Heiningen

Training of workshop

Brochure Lerend veranderen MBO bestuurders/ directeuren en opleidingsmanagers

leergang voor MBO-directeuren-en-opleidingsmanager leergang voor bestuurders

Mijram van Heiningen

Training of workshop

De Onderwijsscan

De Onderwijsscan (mbo/vo/vavo) bestaat uit gevalideerde vragenlijsten voor studenten/leerlingen, docenten, de examencommissie, het management en indien gewenst alumni. Deze vragenlijsten […]

Jack van Lent - Directeur Onderwijsspiegel

Enquete en dialoog

Stappenplan voor het invoeren van resultaatverantwoordelijke teams

Ik wil gaan werken met resultaatgerichte, of zelfsturende teams. Hoe pak ik dat aan? Dit document is een voorbeeld van […]

Robin Robart

Best practice als voorbeeld

Ervaringen uit de praktijk van teams: Verhalenboek

Tussen augustus 2017 en augustus 2018 vonden binnen de organisaties van de QUAL4T2 partners vijf pilots plaats. Deze pilots werden […]

Margrieta Kroese

Boek

Kwaliteit is … @Willekeurige Gedachten over Kwaliteit

Deze activiteit kan worden gebruikt als voorbereiding op het formuleren van teamplannen en -doelen. Is daarnaast ,wanneer je hem in […]

Margrieta Kroese

Instrument of aanpak

Het voorkomen van risico’s

Volgens ISO 9000:2015 is risico het effect van onzekerheid op doelstellingen. Meer technisch wordt het berekend als de combinatie van […]

Margrieta Kroese

Instrument of aanpak

Model voor een verbeterplan

Soms vindt een interne of externe controle plaats. Het kan ook zijn dat een team een zelfevaluatie uitvoert op hun […]

Margrieta Kroese

Instrument of aanpak

Stap voor stap doelen formuleren

Het is verre van eenvoudig om effectieve doelen op te stellen voor een jaarplanning binnen het onderwijs. Er zijn verschillende […]

Margrieta Kroese

Instrument of aanpak

SMART doelen stellen als een team

De eerste stap om iets gedaan te krijgen is het VASTSTELLEN VAN HET DOEL. Door gebruik te maken van de […]

Margrieta Kroese

Instrument of aanpak

Prioriteiten stellen

Dit instrument ondersteunt de ontwikkeling van een team- of actieplan, dat is gebaseerd op uitkomsten van de evaluaties. Het kan […]

Margrieta Kroese

Instrument of aanpak

De vuurtoren

Deze taak kan gebruikt worden wanneer het team dezelfde richting op moet werken op een lange termijn basis. Opdrachten worden […]

Margrieta Kroese

Instrument of aanpak

Laat meer zien