Basis auditoren training


Na deze training kunnen deelnemers zelf interne audits binnen de instelling uitvoeren.

Samenvatting

In een programma van 2 dagen ga je stapsgewijs aan de slag met de organisatie en uitvoering
van een interne audit. Van de voorbereiding tot en met de uitvoering van een audit. Maar ook
het schrijven van, en de reflectie op, de (eerste) auditervaring komt aan bod in deze training.
Tijdens de training zal een gastspreker een inspirerende bijdrage verzorgen.

Onderwerpen
Dagdeel 1: Inspectiekader en auditbegrippen;
Dagdeel 2: De auditorganisatie, voorbereiding en planning;
Dagdeel 3: Aan de slag, de audit voorbereiden en gesprekken voeren;
Dagdeel 4: Terugkoppeling, het vervolg en rapporteren

Facilitering
Voor medewerkers van MBO-instellingen die zelf interne audits binnen de instelling willen gaan uitvoeren. Denk hierbij aan (kern)docenten, stafmedewerkers en teamcoƶrdinatoren.