Brochure Lerend veranderen MBO directeuren en opleidingsmanagers


Programma voor directeuren en opleidingsmanagers

Samenvatting

Met het Kwaliteitsnetwerk investeert het MBO nadrukkelijk in (een systeem rond) kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Die aandacht voor kwaliteit en innovatie in de sector hangt samen met de grote dynamiek en de onderling verbonden uitdagingen in de sector. Zowel op het vlak van onderwijs als in maatschappelijke rol is het MBO uiterst zichtbaar en is er voortdurend interactie tussen ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Het samen met Sioo ontwikkelde programma ‘Lerend veranderen’ ondersteunt bestuurders en managers in MBO-instellingen om bevindingen uit audits en andere aanzet- ten tot verbetering en vernieuwing te vertalen in concrete verbeteracties om zo lerend veranderen en lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.

Het programma is specifiek bestemd voor directeuren en opleidingsmanagers in het MBO.

Facilitering
Het programma bestaat uit een introductiebijeenkomst met (groeps)intake, drie ontwikkelworkshops, drie (breder toegankelijke) masterclasses, sessies op basis van (inter)collegiale consulatie/reviews en een slotbijeenkomst. Het programma is gericht op de eigen rol en effectiviteit van de deelnemer maar kan tegelijkertijd uitstekend gebruikt worden als support/platform voor het verder brengen van specifieke veranderopgaven uit de eigen organisatie en werkcontext. Het programma vraagt een tijdsinvestering van maximaal twee dagdelen per maand bij een doorlooptijd van tien maanden (inclusief voorbereiding en werk aan eigen veranderopgaven!)