Privacyverklaring

Via deze site van het Kwaliteitsnetwerk mbo worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze bureaumedewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Privacyverklaring 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat u mogelijk bepaalde gegevens bij ons achter wanneer u het contactformulier invult.

Wanneer u gebruikmaakt van het contactformulier op onze website, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken:

 • Achternaam; (verplicht invulveld)
 • Telefoonnummer; (geen verplicht invulveld)
 • Email adres; (verplicht invulveld)
 • Omschrijving van de reden voor het contact; (geen verplicht invulveld)

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om uw omschreven contactwens te beantwoorden via, e-mail, per post of telefonisch;
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven en/of digitale post.

Verstrekking aan derden

Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacy Verklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht u geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Ook kunt u uw afmelding doorgeven via het contactformulier op de website.

SSL

Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo maakt gebruik van gecertificeerde SSL-verbindingen (het Secure Socket Layer – Protocol) voor de website en alle contactformulieren.

Bewaartermijn

Na uitschrijving of stopzetten van de nieuwsbrief worden uw gegevens maximaal 1 jaar bewaard. Nadat wij uw gegevens een jaar niet gebruikt hebben worden deze verwijderd uit onze administratie.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan u deze via het contactformulier ten alle tijde opvragen ter inzage. Ook voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of via info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl.

Heeft nog vragen over het privacybeleid van Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo dan kun je per e-mail contact met ons opnemen info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 oktober 2021.