Recent toegevoegd


Tools kwaliteit

De mbo sector is bezig met een traject Toekomstbestendige kwaliteit 2020-2025 (MBO Raad “Kwaliteitszorg in het mbo”). Deze ontwikkeling past […]

Merel Hendriks

Overzicht van in te zetten instrumenten

startbijeenkomst proeftuinen 7 april 2022

Op donderdag 7 april heeft het (online) startschot geklonken voor de proeftuinperiode van het referentiewaardentraject. Na een toelichting op de […]

Mirjam van Heiningen

presentatie

Masterclass Pedagogische professionaliteit

Studenten leren een vak op het MBO, daarnaast is er ook aandacht voor de ontwikkeling van de student en voor […]

Mirjam van Heiningen

Training of workshop

Aan de slag met proeftuinen

Het katern is opgedeeld in 3 onderdelen. Allereerst wordt ingegaan op het referentiewaardenmodel, vervolgens komen opbrengsten aan bod en tot […]

Merel Hendriks

Katern met informatie en instrumenten

Artikel ‘5 kwesties rondom het Referentiewaardenmodel’

Vanaf 2025 kan elke mbo-instelling met een zelfreguleringsmodel intern en extern laten zien dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is. Tenminste: daar werken we als sector naar toe. De minister heeft ons hiervoor de ruimte gegeven. We onderzoeken de komende jaren op welke manier we continu de kwaliteit van leerroutes kunnen waarmaken en bewaken.

Mirjam van Heiningen

uitleg

Dialoogteam

Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo werkt sinds augustus 2017 met een nieuw referentiekader voor instellingsdialogen bij de aangesloten mbo- onderwijsinstellingen: het Dialoogmodel. […]

Mirjam van Heiningen

Instrument of aanpak

Kwaliteitsborging


Als onderwijsteam ben je verantwoordelijk voor zowel de kwaliteit in je team als de kwaliteit die je levert als team als geheel. Hier tref je instrumenten, handreikingen en interventies die je kan inzetten om de borging te optimaliseren.

Bekijk documenten

Kwaliteitscultuur


Je collega feedback geven, feedback ontvangen van studenten, samen werken aan een cultuur waarin innovatie en ontwikkeling gestimuleerd wordt. Dit alles hoort bij het verstevigen van de kwaliteitscultuur. Hier tref je instrumenten, handreikingen en interventies die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteitscultuur.

Bekijk documenten

Leiderschap


Flexibel meebewegen, van rol kunnen wisselen en collega’s inspireren. Dit is slechts een greep uit de leiderschapskwaliteiten die nodig zijn in een onderwijsteam. Hier tref je instrumenten, handreikingen en interventies om leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen.

Bekijk documenten

Organisatie


Waarderend leren is te organiseren. Zelfsturing, collegiaal leren en de bijbehorende organisatie ervan. Hier tref je handreikingen, instrumenten en interventies om als onderwijsteam het eigenaarschap vorm te geven.

Bekijk documenten

Analyse


Waar sta je als team, hoe is het team opgebouwd, wat zijn de teamtalenten en hoe kan je elkaar versterken? Hier tref je instrumenten, handreikingen en interventies die antwoord geven op juist die vragen.

Bekijk documenten

Anders


Hier tref je instrumenten, handreikingen, interventies die kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van onderwijsteams maar die niet direct onder te brengen zijn in bovenstaande categorieën.

Bekijk documenten