Recent toegevoegd


Waarderingskaderkwartet

Het kwartetspel bevat per Inspectiestandaard vier elementen van de kwaliteitszorg binnen Yuverta. Het spel legt de verbinding tussen de dagelijkse […]

Liedeke Boekhorst

Spel

In Beweging: Evaluatie van proeftuinen in de eerste fase

Dit document is het resultaat van nauwgezet onderzoek, dat een eerste stap vertegenwoordigt in het verkennen en ervaren van het werken met het referentiewaarden gedachtegoed. Dit eerste deel biedt zicht op de mogelijkheden en uitdagingen die gepaard gaan met het gebruik van het referentiewaardenmodel in de praktijk. Proeftuinen die gestart zijn na de uitvoering van dit onderzoek worden op basis van deze inzichten verrijkt. De bevindingen en uitdagingen die zijn voortgekomen uit dit onderzoek zullen zorgvuldig worden meegenomen in het vervolgonderzoek in afronding van de totale proeftuinperiode. Hierover volgt een tweede publicatie. Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo

Mirjam van Heiningen

rapport

Onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams/ 10 Inzichten x vier rollen

De veelheid en complexiteit van ontwikkelingen rond het mbo vraagt dat de onderwijsteams daar professioneel, flexibel, wendbaar en in samenwerking met de regionale partners op kunnen inspelen. Bij onderwijskundig leiderschap van een onderwijsteam (ook wel bekend als eigenaarschap) gaat het over de manier waarop een onderwijsteam regie voert over de eigen werkzaamheden binnen het speelveld (de professionele ruimte) van het team. D.w.z. regie over: 1. het onderwijs 2. het leren en beter worden als een professioneel onderwijsteam 3. het opbouwen van vertrouwen bij derden in de onderwijskwaliteit van het onderwijsteam Maar een dergelijke regievoering gaat niet vanzelf. Het vraagt van de bestuurders / directie van mbo-instellingen onder meer om zorg te dragen voor de condities die het professioneel acteren van de onderwijsteams uitdagen, bevorderen en faciliteren.

Mirjam van Heiningen

digitale publicatie

Kwaliteit onder de loep

In deze publicatie lees je over de meest voorkomende thema’s en aanbevelingen binnen de dialoograpporten 2019/2020 van het Kwaliteitsnetwerk mbo. Er is grote overlap met de thema’s van het jaar ervoor: we kunnen het geschetste beeld dus breder trekken dan dit specifieke schooljaar 2019/2020.

Mirjam van Heiningen

digitale publicatie

Placemat referentiewaarden op leerroute-/teamniveau

Het Referentiewaardenmodel kan gebruikt worden om een integraal overzicht te verkrijgen in de kwaliteit van onderwijs van het team of […]

Rinske Stelwagen

Instrument of aanpak

Placemats referentiewaarden instellingsniveau

Het referentiewaardenmodel kan gebruikt worden om een integraal overzicht te verkrijgen in de kwaliteit van onderwijs van de instelling. Deze […]

Rinske Stelwagen

Instrument of aanpak

Kwaliteitsborging


Als onderwijsteam ben je verantwoordelijk voor zowel de kwaliteit in je team als de kwaliteit die je levert als team als geheel. Hier tref je instrumenten, handreikingen en interventies die je kan inzetten om de borging te optimaliseren.

Bekijk documenten

Kwaliteitscultuur


Je collega feedback geven, feedback ontvangen van studenten, samen werken aan een cultuur waarin innovatie en ontwikkeling gestimuleerd wordt. Dit alles hoort bij het verstevigen van de kwaliteitscultuur. Hier tref je instrumenten, handreikingen en interventies die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteitscultuur.

Bekijk documenten

Leiderschap


Flexibel meebewegen, van rol kunnen wisselen en collega’s inspireren. Dit is slechts een greep uit de leiderschapskwaliteiten die nodig zijn in een onderwijsteam. Hier tref je instrumenten, handreikingen en interventies om leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen.

Bekijk documenten

Organisatie


Waarderend leren is te organiseren. Zelfsturing, collegiaal leren en de bijbehorende organisatie ervan. Hier tref je handreikingen, instrumenten en interventies om als onderwijsteam het eigenaarschap vorm te geven.

Bekijk documenten

Analyse


Waar sta je als team, hoe is het team opgebouwd, wat zijn de teamtalenten en hoe kan je elkaar versterken? Hier tref je instrumenten, handreikingen en interventies die antwoord geven op juist die vragen.

Bekijk documenten

Anders


Hier tref je instrumenten, handreikingen, interventies die kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van onderwijsteams maar die niet direct onder te brengen zijn in bovenstaande categorieën.

Bekijk documenten