Recent toegevoegd


Training Dialoogmodel

Sinds september 2017 werkt het Kwaliteitsnetwerk mbo met het nieuwe kader. Dit kader heeft als werknaam ‘Dialoogmodel’. Het is een […]

Mirjam van Heiningen

Training of workshop

Basis auditoren training

In een programma van 2 dagen ga je stapsgewijs aan de slag met de organisatie en uitvoeringvan een interne audit. […]

Mirjam van Heiningen

Training of workshop

Brochure Lerend veranderen MBO directeuren en opleidingsmanagers

Met het Kwaliteitsnetwerk investeert het MBO nadrukkelijk in (een systeem rond) kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Die aandacht voor kwaliteit en […]

Mirjam van Heiningen

Training of workshop

Brochure Lerend veranderen MBO bestuurders

leergang voor bestuurders

Mijram van Heiningen

Training of workshop

Efficiënt datagebruik. Interpreteren en benutten van data door onderwijsteams

In het onderwijs wordt steeds vaker en intensiever gebruikgemaakt van data. Het omzetten van de aangeleverde data naar verbeteracties blijkt […]

Coalitie Datagebruik/Interpretatie

Handreiking

Handreiking Peer Review voor procesbegeleider en team met hulpkaart – oktober 2021

Dit zijn handreikingen voor teams en procesbegeleider. In deze handreikingen krijg je zicht op de stappen die je kunt zetten […]

Karin van Wijnen

Instrument of aanpak

Kwaliteitsborging


Als onderwijsteam ben je verantwoordelijk voor zowel de kwaliteit in je team als de kwaliteit die je levert als team als geheel. Hier tref je instrumenten, handreikingen en interventies die je kan inzetten om de borging te optimaliseren.

Bekijk documenten

Kwaliteitscultuur


Je collega feedback geven, feedback ontvangen van studenten, samen werken aan een cultuur waarin innovatie en ontwikkeling gestimuleerd wordt. Dit alles hoort bij het verstevigen van de kwaliteitscultuur. Hier tref je instrumenten, handreikingen en interventies die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteitscultuur.

Bekijk documenten

Leiderschap


Flexibel meebewegen, van rol kunnen wisselen en collega’s inspireren. Dit is slechts een greep uit de leiderschapskwaliteiten die nodig zijn in een onderwijsteam. Hier tref je instrumenten, handreikingen en interventies om leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen.

Bekijk documenten

Organisatie


Waarderend leren is te organiseren. Zelfsturing, collegiaal leren en de bijbehorende organisatie ervan. Hier tref je handreikingen, instrumenten en interventies om als onderwijsteam het eigenaarschap vorm te geven.

Bekijk documenten

Analyse


Waar sta je als team, hoe is het team opgebouwd, wat zijn de teamtalenten en hoe kan je elkaar versterken? Hier tref je instrumenten, handreikingen en interventies die antwoord geven op juist die vragen.

Bekijk documenten

Anders


Hier tref je instrumenten, handreikingen, interventies die kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van onderwijsteams maar die niet direct onder te brengen zijn in bovenstaande categorieën.

Bekijk documenten