Recent toegevoegd


Eigenaarschap voor kwaliteit in teams

Wat stimuleert eigenaarschap voor kwaliteit in teams? De coalitie “Teams aan Zet” en Onderwijs124 verkenden het in drie intervisiebijeenkomsten en maakten een publicatie. Deelnemers hebben in co-creatie met elkaar een stap gezet in hun praktijkvragen. Hun slotbrieven vormen in de publicatie de rode draad wat werkt bij het stimuleren van eigenaarschap voor kwaliteit.

Mirjam van Heiningen

digitale publicatie

Onderwijsinnovatie en kwaliteit: vriend of vijand?

De coalitie Onderwijsinnovatie heeft de opbrengsten samengebracht in een digitale publicatie. Bladerend door deze publicatie vind je inspirerende voorbeelden van onderwijsinnovatie. We sluiten af met een terugblik: we kijken terug op ons eigen leerproces en delen onze visie op succesvol innoveren. We hopen dat deze publicatie je helpt bij het regie nemen op de kwaliteit van onderwijsinnovaties!

Mirjam van Heiningen

digitale publicatie

Naar een mbo-eigen kwaliteitssysteem

De MBO Raad trekt samen op met het Kwaliteitsnetwerk mbo bij het werken aan toekomstbestendige en duurzame kwaliteit van het mbo. Belangrijke stap hierbij is het doorontwikkelen van de gedeelde visie op kwaliteit. Deze visie is de basis voor het Referentiewaardenmodel en geeft de instellingen en de teams concrete handvatten om de kwaliteit verder te versterken.

Mirjam van Heiningen

publicatie

Naar een eigen kwaliteitsmodel in het mbo

Het artikel 'Naar een eigen kwaliteitsmodel in het mbo' is in maart verschenen in De Nieuwe Meso. Hoe zorgt het mbo voor toekomstbestendig opleiden?

Mirjam van Heiningen

artikel

Handleiding Grip op uitval met behulp van Data

Deze handreiking bestaat uit twee delen. Allereerst wordt de definitie van uitval toegelicht en weergave gegeven van literatuuronderzoek naar oorzaken […]

Mirjam van Heiningen

Instrument of aanpak

Ga in gesprek met studenten! | Een serie gespreksstarters

‘We moeten studenten meer betrekken’. Die kreet hoor je veel in de wandelgangen van mbo-scholen. Ondanks dat dit al veel […]

Daisy Termorshuizen

Instrument of aanpak

Kwaliteitsborging


Als onderwijsteam ben je verantwoordelijk voor zowel de kwaliteit in je team als de kwaliteit die je levert als team als geheel. Hier tref je instrumenten, handreikingen en interventies die je kan inzetten om de borging te optimaliseren.

Bekijk documenten

Kwaliteitscultuur


Je collega feedback geven, feedback ontvangen van studenten, samen werken aan een cultuur waarin innovatie en ontwikkeling gestimuleerd wordt. Dit alles hoort bij het verstevigen van de kwaliteitscultuur. Hier tref je instrumenten, handreikingen en interventies die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteitscultuur.

Bekijk documenten

Leiderschap


Flexibel meebewegen, van rol kunnen wisselen en collega’s inspireren. Dit is slechts een greep uit de leiderschapskwaliteiten die nodig zijn in een onderwijsteam. Hier tref je instrumenten, handreikingen en interventies om leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen.

Bekijk documenten

Organisatie


Waarderend leren is te organiseren. Zelfsturing, collegiaal leren en de bijbehorende organisatie ervan. Hier tref je handreikingen, instrumenten en interventies om als onderwijsteam het eigenaarschap vorm te geven.

Bekijk documenten

Analyse


Waar sta je als team, hoe is het team opgebouwd, wat zijn de teamtalenten en hoe kan je elkaar versterken? Hier tref je instrumenten, handreikingen en interventies die antwoord geven op juist die vragen.

Bekijk documenten

Anders


Hier tref je instrumenten, handreikingen, interventies die kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van onderwijsteams maar die niet direct onder te brengen zijn in bovenstaande categorieën.

Bekijk documenten