Recent toegevoegd


Efficiënt datagebruik. Interpreteren en benutten van data door onderwijsteams

In het onderwijs wordt steeds vaker en intensiever gebruikgemaakt van data. Het omzetten van de aangeleverde data naar verbeteracties blijkt […]

Coalitie Datagebruik/Interpretatie

Handreiking

Handreiking Peer Review voor procesbegeleider en team met hulpkaart – oktober 2021

Dit zijn handreikingen voor teams en procesbegeleider. In deze handreikingen krijg je zicht op de stappen die je kunt zetten […]

Karin van Wijnen

Instrument of aanpak

De Onderwijsscan

De Onderwijsscan (mbo/vo/vavo) bestaat uit gevalideerde vragenlijsten voor studenten/leerlingen, docenten, de examencommissie, het management en indien gewenst alumni. Deze vragenlijsten […]

Jack van Lent - Directeur Onderwijsspiegel

Enquete en dialoog

Checklist Online Onderwijs – Heeft jouw opleiding haar zaakjes op orde?

Online onderwijs. Het heeft zo zijn voor- en nadelen. Geen reistijd, op je eigen momenten en plekken aan school kunnen […]

Coalitie Afstandsleren

Instrument of aanpak

Stappenplan voor het invoeren van resultaatverantwoordelijke teams

Ik wil gaan werken met resultaatgerichte, of zelfsturende teams. Hoe pak ik dat aan? Dit document is een voorbeeld van […]

Robin Robart

Best practice als voorbeeld

Ervaringen uit de praktijk van teams: Verhalenboek

Tussen augustus 2017 en augustus 2018 vonden binnen de organisaties van de QUAL4T2 partners vijf pilots plaats. Deze pilots werden […]

Margrieta Kroese

Boek

Kwaliteitsborging


Als onderwijsteam ben je verantwoordelijk voor zowel de kwaliteit in je team als de kwaliteit die je levert als team als geheel. Hier tref je instrumenten, handreikingen en interventies die je kan inzetten om de borging te optimaliseren.

Bekijk documenten

Kwaliteitscultuur


Je collega feedback geven, feedback ontvangen van studenten, samen werken aan een cultuur waarin innovatie en ontwikkeling gestimuleerd wordt. Dit alles hoort bij het verstevigen van de kwaliteitscultuur. Hier tref je instrumenten, handreikingen en interventies die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteitscultuur.

Bekijk documenten

Leiderschap


Flexibel meebewegen, van rol kunnen wisselen en collega’s inspireren. Dit is slechts een greep uit de leiderschapskwaliteiten die nodig zijn in een onderwijsteam. Hier tref je instrumenten, handreikingen en interventies om leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen.

Bekijk documenten

Organisatie


Waarderend leren is te organiseren. Zelfsturing, collegiaal leren en de bijbehorende organisatie ervan. Hier tref je handreikingen, instrumenten en interventies om als onderwijsteam het eigenaarschap vorm te geven.

Bekijk documenten

Analyse


Waar sta je als team, hoe is het team opgebouwd, wat zijn de teamtalenten en hoe kan je elkaar versterken? Hier tref je instrumenten, handreikingen en interventies die antwoord geven op juist die vragen.

Bekijk documenten

Anders


Hier tref je instrumenten, handreikingen, interventies die kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van onderwijsteams maar die niet direct onder te brengen zijn in bovenstaande categorieën.

Bekijk documenten