Tools kwaliteit

De mbo sector is bezig met een traject Toekomstbestendige kwaliteit 2020-2025 (MBO Raad “Kwaliteitszorg in het mbo”). Deze ontwikkeling past […]

Merel Hendriks

Overzicht van in te zetten instrumenten

startbijeenkomst proeftuinen 7 april 2022

Op donderdag 7 april heeft het (online) startschot geklonken voor de proeftuinperiode van het referentiewaardentraject. Na een toelichting op de […]

Mirjam van Heiningen

presentatie

Masterclass Pedagogische professionaliteit

Studenten leren een vak op het MBO, daarnaast is er ook aandacht voor de ontwikkeling van de student en voor […]

Mirjam van Heiningen

Training of workshop

Aan de slag met proeftuinen

Het katern is opgedeeld in 3 onderdelen. Allereerst wordt ingegaan op het referentiewaardenmodel, vervolgens komen opbrengsten aan bod en tot […]

Merel Hendriks

Katern met informatie en instrumenten

Artikel ‘5 kwesties rondom het Referentiewaardenmodel’

Vanaf 2025 kan elke mbo-instelling met een zelfreguleringsmodel intern en extern laten zien dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is. Tenminste: daar werken we als sector naar toe. De minister heeft ons hiervoor de ruimte gegeven. We onderzoeken de komende jaren op welke manier we continu de kwaliteit van leerroutes kunnen waarmaken en bewaken.

Mirjam van Heiningen

uitleg

Dialoogteam

Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo werkt sinds augustus 2017 met een nieuw referentiekader voor instellingsdialogen bij de aangesloten mbo- onderwijsinstellingen: het Dialoogmodel. […]

Mirjam van Heiningen

Instrument of aanpak

Documenten Instellingsdialoog

Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo werkt sinds augustus 2017 met een nieuw referentiekader voor instellingsdialogen bij de aangesloten mbo- onderwijsinstellingen: het Dialoogmodel. […]

Mirjam van Heiningen

Instrument of aanpak

Training Dialoogmodel

Sinds september 2017 werkt het Kwaliteitsnetwerk mbo met het nieuwe kader. Dit kader heeft als werknaam ‘Dialoogmodel’. Het is een […]

Mirjam van Heiningen

Training of workshop

Basis auditoren training

In een programma van 2 dagen ga je stapsgewijs aan de slag met de organisatie en uitvoeringvan een interne audit. […]

Mirjam van Heiningen

Training of workshop

Brochure Lerend veranderen MBO directeuren en opleidingsmanagers

Met het Kwaliteitsnetwerk investeert het MBO nadrukkelijk in (een systeem rond) kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Die aandacht voor kwaliteit en […]

Mirjam van Heiningen

Training of workshop

Brochure Lerend veranderen MBO bestuurders/ directeuren en opleidingsmanagers

leergang voor MBO-directeuren-en-opleidingsmanager leergang voor bestuurders

Mijram van Heiningen

Training of workshop

Efficiënt datagebruik. Interpreteren en benutten van data door onderwijsteams

In het onderwijs wordt steeds vaker en intensiever gebruikgemaakt van data. Het omzetten van de aangeleverde data naar verbeteracties blijkt […]

Coalitie Datagebruik/Interpretatie

Handreiking

Laat meer zien