Eigenaarschap voor kwaliteit in teams

Wat stimuleert eigenaarschap voor kwaliteit in teams? De coalitie “Teams aan Zet” en Onderwijs124 verkenden het in drie intervisiebijeenkomsten en maakten een publicatie. Deelnemers hebben in co-creatie met elkaar een stap gezet in hun praktijkvragen. Hun slotbrieven vormen in de publicatie de rode draad wat werkt bij het stimuleren van eigenaarschap voor kwaliteit.

Mirjam van Heiningen

digitale publicatie

Onderwijsinnovatie en kwaliteit: vriend of vijand?

De coalitie Onderwijsinnovatie heeft de opbrengsten samengebracht in een digitale publicatie. Bladerend door deze publicatie vind je inspirerende voorbeelden van onderwijsinnovatie. We sluiten af met een terugblik: we kijken terug op ons eigen leerproces en delen onze visie op succesvol innoveren. We hopen dat deze publicatie je helpt bij het regie nemen op de kwaliteit van onderwijsinnovaties!

Mirjam van Heiningen

digitale publicatie

Naar een mbo-eigen kwaliteitssysteem

De MBO Raad trekt samen op met het Kwaliteitsnetwerk mbo bij het werken aan toekomstbestendige en duurzame kwaliteit van het mbo. Belangrijke stap hierbij is het doorontwikkelen van de gedeelde visie op kwaliteit. Deze visie is de basis voor het Referentiewaardenmodel en geeft de instellingen en de teams concrete handvatten om de kwaliteit verder te versterken.

Mirjam van Heiningen

publicatie

Naar een eigen kwaliteitsmodel in het mbo

Het artikel ‘Naar een eigen kwaliteitsmodel in het mbo’ is in maart verschenen in De Nieuwe Meso. Hoe zorgt het mbo voor toekomstbestendig opleiden?

Mirjam van Heiningen

artikel

Handleiding Grip op uitval met behulp van Data

Deze handreiking bestaat uit twee delen. Allereerst wordt de definitie van uitval toegelicht en weergave gegeven van literatuuronderzoek naar oorzaken […]

Mirjam van Heiningen

Instrument of aanpak

Ga in gesprek met studenten! | Een serie gespreksstarters

‘We moeten studenten meer betrekken’. Die kreet hoor je veel in de wandelgangen van mbo-scholen. Ondanks dat dit al veel […]

Daisy Termorshuizen

Instrument of aanpak

Tools kwaliteit

De mbo sector is bezig met een traject Toekomstbestendige kwaliteit 2020-2025 (MBO Raad “Kwaliteitszorg in het mbo”). Deze ontwikkeling past […]

Merel Hendriks

Overzicht van in te zetten instrumenten

startbijeenkomst proeftuinen 7 april 2022

Op donderdag 7 april heeft het (online) startschot geklonken voor de proeftuinperiode van het referentiewaardentraject. Na een toelichting op de […]

Mirjam van Heiningen

presentatie

Masterclass Pedagogische professionaliteit

Studenten leren een vak op het MBO, daarnaast is er ook aandacht voor de ontwikkeling van de student en voor […]

Mirjam van Heiningen

Training of workshop

Aan de slag met proeftuinen

Het katern is opgedeeld in 3 onderdelen. Allereerst wordt ingegaan op het referentiewaardenmodel, vervolgens komen opbrengsten aan bod en tot […]

Merel Hendriks

Katern met informatie en instrumenten

Artikel ‘5 kwesties rondom het Referentiewaardenmodel’

Vanaf 2025 kan elke mbo-instelling met een zelfreguleringsmodel intern en extern laten zien dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is. Tenminste: daar werken we als sector naar toe. De minister heeft ons hiervoor de ruimte gegeven. We onderzoeken de komende jaren op welke manier we continu de kwaliteit van leerroutes kunnen waarmaken en bewaken.

Mirjam van Heiningen

uitleg

Dialoogteam

Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo werkt sinds augustus 2017 met een nieuw referentiekader voor instellingsdialogen bij de aangesloten mbo- onderwijsinstellingen: het Dialoogmodel. […]

Mirjam van Heiningen

Instrument of aanpak

Laat meer zien