Eigenaarschap voor kwaliteit in teams

Wat stimuleert eigenaarschap voor kwaliteit in teams? De coalitie “Teams aan Zet” en Onderwijs124 verkenden het in drie intervisiebijeenkomsten en maakten een publicatie. Deelnemers hebben in co-creatie met elkaar een stap gezet in hun praktijkvragen. Hun slotbrieven vormen in de publicatie de rode draad wat werkt bij het stimuleren van eigenaarschap voor kwaliteit.

Mirjam van Heiningen

digitale publicatie

Naar een mbo-eigen kwaliteitssysteem

De MBO Raad trekt samen op met het Kwaliteitsnetwerk mbo bij het werken aan toekomstbestendige en duurzame kwaliteit van het mbo. Belangrijke stap hierbij is het doorontwikkelen van de gedeelde visie op kwaliteit. Deze visie is de basis voor het Referentiewaardenmodel en geeft de instellingen en de teams concrete handvatten om de kwaliteit verder te versterken.

Mirjam van Heiningen

publicatie

Naar een eigen kwaliteitsmodel in het mbo

Het artikel ‘Naar een eigen kwaliteitsmodel in het mbo’ is in maart verschenen in De Nieuwe Meso. Hoe zorgt het mbo voor toekomstbestendig opleiden?

Mirjam van Heiningen

artikel

Handreiking Peer Review voor procesbegeleider en team met hulpkaart – oktober 2021

Dit zijn handreikingen voor teams en procesbegeleider. In deze handreikingen krijg je zicht op de stappen die je kunt zetten […]

Karin van Wijnen

Instrument of aanpak

De Onderwijsscan

De Onderwijsscan (mbo/vo/vavo) bestaat uit gevalideerde vragenlijsten voor studenten/leerlingen, docenten, de examencommissie, het management en indien gewenst alumni. Deze vragenlijsten […]

Jack van Lent - Directeur Onderwijsspiegel

Enquete en dialoog

Stappenplan voor het invoeren van resultaatverantwoordelijke teams

Ik wil gaan werken met resultaatgerichte, of zelfsturende teams. Hoe pak ik dat aan? Dit document is een voorbeeld van […]

Robin Robart

Best practice als voorbeeld

Ervaringen uit de praktijk van teams: Verhalenboek

Tussen augustus 2017 en augustus 2018 vonden binnen de organisaties van de QUAL4T2 partners vijf pilots plaats. Deze pilots werden […]

Margrieta Kroese

Boek

Kwaliteit is … @Willekeurige Gedachten over Kwaliteit

Deze activiteit kan worden gebruikt als voorbereiding op het formuleren van teamplannen en -doelen. Is daarnaast ,wanneer je hem in […]

Margrieta Kroese

Instrument of aanpak

Data verzamelen voor teamgebruik

Dit instrument helpt de organisatie bij de planning van de gegevensverzameling voor de prestatie-indicatoren, als aangegeven in het kwaliteitskader. Voor iedere […]

Margrieta Kroese

Instrument of aanpak

Routekaart naar een effectief teamplan

Het is niet eenvoudig om een functioneel, effectief en realistisch teamplan te ontwikkelen. Er moeten veel stappen worden gezet, voordat […]

Margrieta Kroese

Instrument of aanpak

Model voor een verbeterplan

Soms vindt een interne of externe controle plaats. Het kan ook zijn dat een team een zelfevaluatie uitvoert op hun […]

Margrieta Kroese

Instrument of aanpak

Teambuilding activiteiten

De bijlage biedt een aantal voorbeelden van eenvoudige teambuilding opdrachten. Ze stimuleren wederzijds begrip en bieden een beginpunt voor toekomstige […]

Margrieta Kroese

Opdracht

Laat meer zien