Tools kwaliteit

De mbo sector is bezig met een traject Toekomstbestendige kwaliteit 2020-2025 (MBO Raad “Kwaliteitszorg in het mbo”). Deze ontwikkeling past […]

Merel Hendriks

Overzicht van in te zetten instrumenten

startbijeenkomst proeftuinen 7 april 2022

Op donderdag 7 april heeft het (online) startschot geklonken voor de proeftuinperiode van het referentiewaardentraject. Na een toelichting op de […]

Mirjam van Heiningen

presentatie

Aan de slag met proeftuinen

Het katern is opgedeeld in 3 onderdelen. Allereerst wordt ingegaan op het referentiewaardenmodel, vervolgens komen opbrengsten aan bod en tot […]

Merel Hendriks

Katern met informatie en instrumenten

Artikel ‘5 kwesties rondom het Referentiewaardenmodel’

Vanaf 2025 kan elke mbo-instelling met een zelfreguleringsmodel intern en extern laten zien dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is. Tenminste: daar werken we als sector naar toe. De minister heeft ons hiervoor de ruimte gegeven. We onderzoeken de komende jaren op welke manier we continu de kwaliteit van leerroutes kunnen waarmaken en bewaken.

Mirjam van Heiningen

uitleg

Dialoogteam

Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo werkt sinds augustus 2017 met een nieuw referentiekader voor instellingsdialogen bij de aangesloten mbo- onderwijsinstellingen: het Dialoogmodel. […]

Mirjam van Heiningen

Instrument of aanpak

Documenten Instellingsdialoog

Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo werkt sinds augustus 2017 met een nieuw referentiekader voor instellingsdialogen bij de aangesloten mbo- onderwijsinstellingen: het Dialoogmodel. […]

Mirjam van Heiningen

Instrument of aanpak

Training Dialoogmodel

Sinds september 2017 werkt het Kwaliteitsnetwerk mbo met het nieuwe kader. Dit kader heeft als werknaam ‘Dialoogmodel’. Het is een […]

Mirjam van Heiningen

Training of workshop

Basis auditoren training

In een programma van 2 dagen ga je stapsgewijs aan de slag met de organisatie en uitvoeringvan een interne audit. […]

Mirjam van Heiningen

Training of workshop

De Onderwijsscan

De Onderwijsscan (mbo/vo/vavo) bestaat uit gevalideerde vragenlijsten voor studenten/leerlingen, docenten, de examencommissie, het management en indien gewenst alumni. Deze vragenlijsten […]

Jack van Lent - Directeur Onderwijsspiegel

Enquete en dialoog

Stappenplan voor het invoeren van resultaatverantwoordelijke teams

Ik wil gaan werken met resultaatgerichte, of zelfsturende teams. Hoe pak ik dat aan? Dit document is een voorbeeld van […]

Robin Robart

Best practice als voorbeeld

Ervaringen uit de praktijk van teams: Verhalenboek

Tussen augustus 2017 en augustus 2018 vonden binnen de organisaties van de QUAL4T2 partners vijf pilots plaats. Deze pilots werden […]

Margrieta Kroese

Boek

Kwaliteit is … @Willekeurige Gedachten over Kwaliteit

Deze activiteit kan worden gebruikt als voorbereiding op het formuleren van teamplannen en -doelen. Is daarnaast ,wanneer je hem in […]

Margrieta Kroese

Instrument of aanpak

Laat meer zien