Aan de slag met proeftuinen


Katern te gebruiken bij referentiewaarden

Samenvatting

Het katern is opgedeeld in 3 onderdelen. Allereerst wordt ingegaan op het referentiewaardenmodel, vervolgens komen opbrengsten aan bod en tot slot worden een aantal mogelijk in te zetten instrumenten benoemd. Binnenkort wordt het katern aangevuld met een aantal bijlagen als naslagwerk.

Deel 1 – Het model

Toelichting op het RW model Standaarden
Vermogens
Dialoog: horizontaal en verticaal Proeftuinen

Deel 2 – Opbrengsten

Zelfreflectie
Zelfevaluatie

Deel 3 – Instrumenten

Kwaliteitstafels inclusief placemats Peer review
Wegwijs in kwaliteit
organisatie al ervaring heeft en die succesvol blijken te zijn. Denk bijvoorbeeld aan een audit. Deze kan in de proeftuin bijvoorbeeld de kleur van het Referentiewaardenmodel krijgen. Ook andere werkwijzen zijn mogelijk.

Facilitering
-