Training Dialoogmodel


Een training ter introductie van het Dialoogmodel

Samenvatting

Sinds september 2017 werkt het Kwaliteitsnetwerk mbo met het nieuwe kader. Dit kader heeft als werknaam ‘Dialoogmodel’. Het is een doorontwikkeling van de auditsystematiek waarbij we de dialoog hebben geïntroduceerd naar een geheel nieuwe manier van kijken naar instelling en nieuwe perspectieven, die in samenhang de kwaliteit van het onderwijs beïnvloeden.

De nieuwe manier van kijken en de nieuwe perspectieven vraagt een nieuwe manier van het voeren van een dialoog, het vraagt competenties van de leden van het dialoogteam. Daarom is er voor gekozen om naast een voorzitter, een secretaris en een geschoolde kwaliteitsmedewerker uit het Kwaliteitsnetwerk mbo ook een bestuurder in het dialoogteam te laten plaatsnemen.

Dit betekent dat ten minste één van de bestuurders van alle aangesloten instellingen geschoold moet zijn in deze nieuwe systematiek, waarna ze inzetbaar zijn bij de instellingsdialogen bij andere instellingen. Daarnaast krijgen instellingen een goed beeld van hoe het dialoogmodel wordt toegepast tijdens een instellingsdialoog.

Facilitering
Deze scholing is bedoeld voor (nieuwe) bestuurders, die nog geen scholing in het dialoogmodel hebben gehad