startbijeenkomst proeftuinen 7 april 2022


presentatie startbijeenkomst proeftuinen

Samenvatting

Op donderdag 7 april heeft het (online) startschot geklonken voor de proeftuinperiode van het referentiewaardentraject.

Na een toelichting op de opdracht en het model door Mare Riemersma (portefeuillehouder referentiewaarden van het bestuur van het netwerk) heeft Henny Morshuis (projectleider referentiewaarden) een beeld geschetst van wat men kan verwachten bij deelname aan een proeftuin.

presentatie startbijeenkomst proeftuinen 7 april 2022

Facilitering
n.v.t.