Kwaliteit onder de loep


Thema's, dilemma's en aanbevelingen binnen de dialoograpporten 2019/2022

Samenvatting

In deze publicatie lees je over de meest voorkomende thema’s en aanbevelingen binnen de dialoograpporten 2019/2020 van het  kwaliteitsnetwerk mbo. Er is grote overlap met de thema’s van het jaar ervoor: we kunnen het geschetste beeld dus breder trekken dan dit specifieke schooljaar 2019/2020. De inhoud van dit rapport is de ‘bijvangst’ van het lezen en bestuderen van de rapporten door de Validatiecommissie van het Kwaliteitsnetwerk. De Validatiecommissie wil dit meegeven aan alle geïnteresseerden, zodat zij hiermee hun voordeel kunnen doen. Bijvoorbeeld door de onderwerpen in dit rapport in verschillende gremia te bespreken en via die weg van elkaar te leren.

Facilitering
publicatie