Dialoogteam


Waardevol instument voor elke organisatie die zich wil ontwikkelen.

Samenvatting

Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo werkt sinds augustus 2017 met een nieuw referentiekader voor instellingsdialogen bij de aangesloten mbo- onderwijsinstellingen: het Dialoogmodel. Een waardevol handvat voor elke organisatie die zich wil ontwikkelen, bereid is te reflecteren en audits vooral als een kans ziet ambities en doelstellingen te verwezenlijken.

Facilitering
Aangeslotenen committeren zich aan deelname aan een instellingsdialoog eenmaal per drie jaar. De kern van het Dialoogmodel vormt een open gesprek, een interventie als zodanig waarbij verschillende partijen samen tot nieuwe inzichten komen, nieuwe perspectieven ontdekken en oplossingen genereren.