Artikel ‘5 kwesties rondom het Referentiewaardenmodel’


Helderheid scheppen over het Referentiewaardenmodel

Samenvatting

Vanaf 2025 kan elke mbo-instelling met een zelfreguleringsmodel intern en extern laten zien dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is. Tenminste: daar werken we als sector naar toe. De minister heeft ons hiervoor de ruimte gegeven. We onderzoeken de komende jaren op welke manier we continu de kwaliteit van leerroutes kunnen waarmaken en bewaken. In deze ontwikkelfase is niet alles zonneklaar. Dat is logisch: we bouwen aan iets nieuws. Het is geen afgerond iets. Belangrijk dus om af en toe pas op de plaats te maken en te kijken of alles helder is en iedereen hetzelfde voor ogen heeft als het om het zelfreguleringsmodel – het zogeheten Referentiewaardenmodel – gaat. We legden Mare Riemersma-Diephuis, lid van het College van Bestuur van het Drenthe College en bestuurslid bij het Kwaliteitsnetwerk mbo (en in die functie portefeuillehouder RW) enkele kwesties voor en vroegen haar helderheid te scheppen.

5 kwesties rondom het Referentiewaardenmodel

 

 

Facilitering
Er is geen voorkennis vereist.