Tools kwaliteit


Dit document biedt een overzicht aan tools die gebruikt kunnen worden bij het werken aan de verbetering van de onderwijskwaliteit.

Samenvatting

De mbo sector is bezig met een traject Toekomstbestendige kwaliteit 2020-2025 (MBO Raad “Kwaliteitszorg in het mbo”). Deze ontwikkeling past in een meer wendbaar mbo als centrale speler in het regionale netwerk van arbeidsmarkt en economie.  De mbo sector werkt toe naar meer zelfregulering van de kwaliteitszorg en – borging Dit vraagt eigenaarschap van de scholen op het gebied van kwaliteitszorg.  Bij deze ontwikkeling zullen scholen gebruik maken van tools die helpen bij het inrichten van de kwaliteitsborging op school. Een deel van deze tools zal al in de school aanwezig zijn maar er zijn ook landelijk ontwikkelde tools die scholen helpen bij het inrichten van een goede en gedegen kwaliteitsborging. Om scholen te helpen bij het vinden van tools die bij de eigen situatie past hebben de MBO Raad en het Kwaliteitsnetwerk mbo een overzicht gemaakt van door hen ontwikkelde tools.

 

 

Facilitering
Dit overzicht is niet uitputtend en scholen zijn ook niet verplicht deze tools te gebruiken. Wel is het een handreiking richting scholen die mogelijk gebruik willen maken van een van deze tools.