Checklist collegiaal leren


Dit document geeft inzicht in voorwaarden en stimuleren factoren voor collegiaal leren.

Samenvatting

Dit document bevat twee checklists: checklist Voorwaarden voor collegiaal leren en de checklist stimulerende factoren voor collegiaal leren. Voorwaarden zijn factoren waar minimaal aan voldaan moet zijn om het collegiaal leren succesvol te laten zijn. Stimulerende factoren zijn factoren die het leereffect zullen versterken. Onderstaande checklists kunnen gebruikt worden om na te gaan in hoeverre aan deze factoren is voldaan en wat er aan acties ondernomen kan worden om aan de factoren te voldoen. Je kunt deze samen met je team doorlopen en invullen.

Facilitering
Dit document helpt bij het opstellen van een structuur en vorm voor collegiaal leren. Het is niet iets wat je concreet kan doen.