De BPV monitor als onderdeel van de kwaliteitscyclus


Handvatten voor onderwijsteams om de BPV-monitor in te bedden in de kwaliteitscyclus

Samenvatting

BPV Monitor: meet doorlopend de kwaliteit van BPV voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

De beroepspraktijkvorming (bpv) is een belangrijk onderdeel van een mbo-opleiding. Om doorlopend per opleiding, onderwijsinstelling en sector de kwaliteit van bpv te meten kun je gebruik maken van de BPV Monitor van SBB. Het geeft zicht op wat goed gaat en wat beter kan. Een mooi instrument om op te nemen in de kwaliteitscyclus.

Maar hoe doe je dat? En wat heeft een onderwijsteam hiervoor nodig?

In dit artikel lees je de ervaringen van onderwijsdeskundigen, aangevuld met tips voor het benutten van inzichten uit de BPV Monitor voor onderwijsteams.

Facilitering
Concrete tips voor onderwijsteams om de BPV-monitor onderdeel uit te laten maken van de kwaliteitscyclus.