De Onderwijsscan


Via vragenlijsten naar alle stakeholders wordt informatie verzameld over de kwaliteit van het onderwijs waarover teams in gesprek gaan en tot een gedragen teamplan komen.

Samenvatting

De Onderwijsscan (mbo/vo/vavo) bestaat uit gevalideerde vragenlijsten voor studenten/leerlingen, docenten, de examencommissie, het management en indien gewenst alumni. Deze vragenlijsten dekken het gehele (vernieuwde) waarderingskader van de inspectie af. De vragen worden digitaal afgenomen en verwerkt en het invullen kost weinig tijd. De resultaten van het onderzoek worden in één overzichtelijk rapport verwerkt en worden met het team onder begeleiding van een van teambegeleiders besproken, geanalyseerd en er worden verbeteracties geformuleerd.

Facilitering
In eerste instantie ligt de organisatie in zijn geheel bij de Onderwijsspiegel maar m.b.v. train de trainers is het mogelijk dit ook zelf door de ondersteuning en management uit te voeren.