De vuurtoren


Een link leggen tussen de strategische visie en de concrete plannen en activiteiten binnen het team.

Samenvatting

Deze taak kan gebruikt worden wanneer het team dezelfde richting op moet werken op een lange termijn basis. Opdrachten worden vaak aan individuele teamleden gegeven en het is soms moeilijk om een algemeen beeld van de samenwerking te vormen. Tegelijkertijd geeft deze taak het team mogelijkheden om nuttige discussies te voeren over de gezamenlijke richting van het team zodat alle teamleden verantwoording kunnen afleggen voor dezelfde doelen. Het geeft een team ook de gelegenheid om te bespreken of de teamleden samen de benodigde competenties hebben om de taken uit te voeren.

Deze taak kan zowel in kleine teams als voor een hele organisatie gebruikt worden om de visie te bespreken.

METHODE
Ga door de niveaus in het vuurtorenmodel, van boven naar beneden. Bespreek alle niveaus binnen het team. Beslis hoeveel tijd je aan ieder niveau kunt besteden voor je begint.
Vul het vuurtoren model in met het team.
Dit model is goed te gebruiken wanneer je team verschillende werkwijzen wil hanteren. Je kunt de vuurtoren van boven naar beneden invullen of andersom.
Het model kan ook in de klas worden gebruikt of in een bedrijf; eigenlijk in iedere situatie waar het nodig is om van gezamenlijke waarden uit te gaan.

Het model bestaat uit 5 niveaus.
Er is geen eenduidige manier om de niveaus te definiëren, maar het is van groot belang om het gesprek te voeren over de interpretatieverschillen, mochten die er zijn.

Identiteit
Waar willen we bekend om zijn?
Wat willen we dat mensen over ons zeggen?

Waarden
Wat is belangrijk voor ons?
Welke normen en waarden hebben we?

Competenties
Welke competenties hebben we nodig?
Welke competenties hebben we?
In welke competenties moeten we worden geschoold?

Gedrag
Hebben we afspraken over ons gedrag? En houden we ons daaraan?
Zijn de afspraken – nog – logisch/actueel?

Omgeving
Binnen welke kaders werken we?
Hoe is de omgeving waarbinnen we onze taken uitvoeren?
Is die omgeving zoals we dat willen?

Facilitering
Zie hierboven.