Efficiënt datagebruik. Interpreteren en benutten van data door onderwijsteams


Met de Handreiking Efficiënt datagebruik leer je hoe je als onderwijsteam data kunt gaan gebruiken om het onderwijs te verbeteren.

Samenvatting

In het onderwijs wordt steeds vaker en intensiever gebruikgemaakt van data. Het omzetten van de aangeleverde data naar verbeteracties blijkt in de praktijk echter vaak lastig. Waar vind je relevante data? Hoe zet je data in om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren? En hoe richt je, op basis van de uitkomsten van die verbeteracties, je onderwijs vervolgens in?

In de Handreiking Efficiënt datagebruik presenteren wij de methodiek Datagebruik. De methode laat zien hoe je als onderwijsteam data kunt duiden en hoe je, vanuit het verhaal áchter de cijfers, tot interventies kunt komen om het onderwijs te verbeteren.

We maken duidelijk welke stappen je als onderwijsteam moet zetten om data toe te kunnen passen in de onderwijspraktijk, én met welke criteria en randvoorwaarden je rekening moeten houden. Aan de hand van twee casussen – rondom de indicatoren Jaarresultaat en Startersresultaat – beschrijven we hoe je de methodiek in de praktijk kunt toepassen. In een (losse) Infographic vatten we de methodiek helder en overzichtelijk samen zodat deze als werkwijzer kan fungeren.

Facilitering
Zorg voor voldoende expertise, schakel waar nodig ondersteunende stafdiensten in.