Feedback in teams


Effectief feedback geven binnen het team om situatie, resultaten of prestaties te verbeteren; Directe en snelle feedback van teamleden; Kennis vergaren over de wensen en mening van (één van) de teamleden.

Samenvatting

Ieder teamlid geeft feedback over zijn dagelijkse werkzaamheden voor de klas en binnen het team. De meeste onderwijsinstellingen hebben een standaard voor formele en structurele evaluaties, deze feedback is echter vaak meer spontaan dan structureel. niet alle feedback is dan ook effectief.

Feedback moet specifieke informatie geven over een taak of het leerproces en een gat opvullen tussen dat wat begrepen is en dat wat men wil begrijpen.
(Bron: Sadler, 1989)

Facilitering
In dit instrument worden twee feedback-modellen uitgelegd: het feedback-model van John Hattie en de Flashlight-feedback.