Ga in gesprek met studenten! | Een serie gespreksstarters


Met studenten het gesprek voeren over: het belang van hun mening; de manier waarop zij hun mening kunnen geven; wat de opleiding hen zou moeten opleveren; en hoe zij onderwijs het liefst vorm zouden geven

Samenvatting

‘We moeten studenten meer betrekken’. Die kreet hoor je veel in de wandelgangen van mbo-scholen. Ondanks dat dit al veel gebeurt in studentenraden, enquêtes en in de klas. Ook bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap staat het betrekken van studenten hoog op de agenda: ‘Ik wil naast de bestuurlijke afspraken een extra stimulans geven aan de betrokkenheid van studenten bij de kwaliteitszorg in het mbo.’ (Kamerbrief, december 2020).

Daarom heeft het NCP EQAVET de handen ineengeslagen met JOB MBO en de MBO Raad samen een serie gespreksstarters ontwikkeld om bij jou op school het gesprek aan te gaan over het belang van de mening van studenten, de manier waarop zij hun mening kunnen geven, wat de opleiding hen zou moeten opleveren en hoe zij onderwijs het liefst vorm zouden geven. Met deze video’s willen we studenten, docenten, opleidingsmanagers, CVB’ers en ondersteunende medewerkers aanmoedigen om met studenten in gesprek te gaan. Om zo nog meer inzicht te krijgen in de behoeften van studenten. Elke student vertelt het je graag, zolang je: de juiste vragen stelt, met open houding luistert en doorvraagt. De video’s kunnen ingezet worden als gespreksstarter. De vragen en onderwerpen uit de video’s kunnen in jouw eigen school worden besproken en eventueel ter discussie worden gesteld.

Facilitering
Zet de video’s in tijdens een les burgerschap of gebruik ze bij speciaal georganiseerde bijeenkomsten. Doelgroep: Studenten, docenten, opleidingsmanagers, CVB, kwaliteitszorgmedewerkers en andere ondersteunende diensten