Het voorkomen van risico’s


Het vermijden van risico's en het elimineren van de gevolgen van ongewenste situaties.

Samenvatting

Volgens ISO 9000:2015 is risico het effect van onzekerheid op doelstellingen.
Meer technisch wordt het berekend als de combinatie van de waarschijnlijkheid en de gevolgen van een bepaalde gevaarlijke gebeurtenis die mogelijk kan plaatsvinden.

Risicobewust denken is een concept dat toe te passen is op alle managementnormen gerelateerd aan kwaliteit, milieu, arbo, voedselveiligheid, informatieveiligheid etc. Het is ook een concept en proces dat toepasbaar is op alle projectmanagementtechnieken.

Het risicomanagementproces volgt een aantal stappen

  •  Identificeren van risico’s.
  • Beoordelen van risico’s.
  • Evalueren van de bestaande preventieve  maatregelen.
  • Besluiten of extra preventieve maatregelen nodig zijn.
  • Opnieuw beoordelen van risico’s na het implementeren van de extra preventieve maatregelen (overblijvende risico’s).
  • Specificeren van alle mogelijke corrigerende acties indien het risico zich voordoet (incident).

Voor wat betreft de inzet in tijd: Om te beginnen heb je 2 – 3 uur nodig, daarna is dit een voortdurend proces.

VOORBEREIDING
Het team moet een begeleider aanstellen. De moderator kan een poster gebruiken met de Risico assessment tabel (zie hierna), of een whiteboard, waarop twee assen worden getekend; een voor de mogelijkheid en een andere voor de impact.
De teamleden identificeren tijdens een brainstorm sessie mogelijke risico’s. Ze schrijven de risico’s op post-its en plakken ze in de tabel, daarbij de kans op het betreffende risico en de eventuele gevolgen meewegend.
Het team voert een open discussie en beslist daarna gezamenlijk wat de preventieve maatregelen en verbeteracties, en de gevolgen zijn, voor het geval een risico zich voordoet.

TIPS

  • Het team dient een aantal potentiële risico’s te identificeren met betrekking tot het project waar ze aan werken. Ze moeten mogelijk neveneffecten van hun activiteiten niet negeren.
  • Zelfs kleine risico’s of risico’s met minder belangrijke gevolgen moeten in overweging genomen worden.

Facilitering
Zie hierboven.