In Beweging: Evaluatie van proeftuinen in de eerste fase


publicatie

Samenvatting

Bevindingen over de toegevoegde waarde van het Referentiewaardenmodel voor de kwaliteit van het onderwijs in het mbo door Marinka Kuijpers en in opdracht van het Kwaliteitsnetwerk mbo.

Dit document is het resultaat van nauwgezet onderzoek, dat een eerste stap vertegenwoordigt in het
verkennen en ervaren van het werken met het referentiewaarden gedachtegoed. Dit eerste deel biedt
zicht op de mogelijkheden en uitdagingen die gepaard gaan met het gebruik van het
referentiewaardenmodel in de praktijk. Proeftuinen die gestart zijn na de uitvoering van dit onderzoek
worden op basis van deze inzichten verrijkt. De bevindingen en uitdagingen die zijn voortgekomen uit
dit onderzoek zullen zorgvuldig worden meegenomen in het vervolgonderzoek in afronding van de
totale proeftuinperiode. Hierover volgt een tweede publicatie.

De evaluatie van het Referentiewaardenmodel (RWM) heeft als doel inzicht te verschaffen in de werkbaarheid en werkzaamheid van het model in de eerste ronde van proeftuinen om tot
aanbevelingen te komen voor het gebruik van het RWM. Acht proeftuinen in het mbo hebben tot nu toe geëxperimenteerd met het model en de proeftuin afgerond. In totaal zullen in twee schooljaren naar verwachting 30 proeftuinen deelnemen. Dit rapport presenteert ervaringen van de afgeronde proeftuinen met het gebruik van het RWM, de verwachte potentie van het RWM om bij te dragen aan toekomstbestendige duurzame kwaliteit van het mbo, en de essentiële voorwaarden hiervoor. De evaluatie is gebaseerd op de beschreven doelstellingen van het RWM en van de proeftuinen.

Facilitering