Locatie/teamplan


Meerjarenplanning voor locaties en teams, gerelateerd aan elkaar in 1 document

Samenvatting

Het Strategisch Kompas van Yuverta, de koers en kaderbrief bevatten samen de visie en de bijbehorende doelstellingen om met elkaar een kwalitatief goed, duurzaam en toekomstbestendige onderwijsorganisatie te realiseren. Daarnaast zijn er ook belangrijke regionale ontwikkelingen die van invloed zijn op ons werk. De regionale aandachtspunten heeft elke regio(directeur) omschreven in document ‘regioafspraken’. Het Strategisch Kompas en de koers, de kaderbrief en de regioafspraken vormen tezamen met het waarderingskader van de inspectie het uitgangspunt bij het opstellen van dit locatie-/teamplan.

Het plan is een kader, uitbreiden is mogelijk.

Facilitering
Kennis van het eigen team, richting van de organisatie, richting van de locatie, doelen korte en middellange termijn, effecten en consequenties van keuzes.