Methodieken voor kwaliteitsverbetering in teams


Het NCP EQAVET heeft zes methodieken op een rij gezet. Met dit overzicht kunnen teams een keuze maken voor een methodiek om te werken aan kwaliteitsverbetering.

Samenvatting

Er zijn verschillende manieren waarop teams kunnen werken aan het ontwikkelen van de kwaliteit van hun onderwijs. Afhankelijk van de voorkeur van het team, de context en het probleem of wens die zich voordoet, is het logischer te kiezen voor de ene methodiek dan voor de andere. Deze reader geeft een overzicht van zes methodieken die door teams gebruikt kunnen worden. Per methodiek is kort uitgelegd wat het doel is en wat de aanpak op hoofdlijn inhoudt.

Deze reader is een uitgave van het NCP EQAVET. Het NCP EQAVET is het nationaal coördinatiepunt EQAVET in Nederland. EQAVET is het Europees raamwerk voor kwaliteitsborging in het mbo (European Quality Assurance in Vocational Education and Training). In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt het Nederlandse NCP EQAVET aan het versterken van kwaliteitsborging in het MBO. Het versterken van de kwaliteitscultuur en het samenbrengen van stakeholders op het gebied van kwaliteitszorg zijn daarbij belangrijke speerpunten.

Facilitering
Coördinator om de methodieken tot uitvoering te brengen. Facilitering per methodiek verschilt.