Peer to Peer feedback


Meer zelfbewust zijn; Het ontwikkelen van een scala aan persoonlijke, interpersoonlijke en sociale vaardigheden zoals actief luisteren en effectieve communicatie; het ontwikkelen van een scala aan positieve attitudes binnen de groep, zoals empathie en samenwerking.

Samenvatting

Dit instrument kan al ingezet worden aan het begin van het schooljaar; later kan het een regelmatige afspraak worden. Het helpt docenten met het herkennen van en omgaan met hun eigen emoties en die van anderen. Ook ontdekken ze dat een groepsdiscussie in een sfeer van wederzijds respect veel prettiger is. Iedereen kan mogelijke en meer adequate gedrag/daden onderscheiden die bijdragen aan onderwijsdoelstellingen en aan persoonlijke en professionele groei.

Het instrument kan ook gebruikt worden voor andere groepen, zoals studenten, kwaliteitsmedewerkers en/of directies.

HOE TE GEBRUIKEN
Docenten zitten in een cirkel, liefst met alleen stoelen.
Als iemand niet wil deelnemen aan de discussie, wordt hij of zij toch uitgenodigd in de cirkel te blijven zitten.
Tijdens de eerste bijeenkomst/sessie worden de basisregels vastgesteld over hoe het instrument gebruikt gaat worden:
  •  om de beurt spreken;
  •  goed luisteren;
  •  ieders bijdrage respecteren;
  •  vertrouwelijkheid bewaren.
Aan het begin van elke volgende sessie moeten deelnemers weer aan deze regels herinnerd worden. Het kan nuttig zijn om steeds aan het begin een bewustwordingsoefening  te gebruiken (bijvoorbeeld: een minuut stilte of een ademhalingsoefening) om deelnemers in de stemming te brengen en ze te laten ontspannen.
Niemand is verplicht om te spreken, maar de begeleider vraagt iedereen om de beurt om iets bij te dragen. Dit kan gaan over een specifiek onderwerp, of gewoon iets waar de deelnemer mee zit. De opeenvolging van bijdragen in de volgorde van de cirkel moet gerespecteerd worden. De duur van iedere bijdrage bepaalt iedereen zelf; de begeleider zorgt ervoor dat er respectvol met elkaar wordt omgegaan etc.
Iedereen luistert goed naar alle bijdragen: het is belangrijk om luisteren naar elkaar te benadrukken. De begeleider ondersteunt de communicatiestroom, bewaakt de volgorde van de bijdragen en haalt de aandacht terug wanneer er te ver van het onderwerp wordt afgeweken. De begeleider is er niet om communicatie te verplichten of te controleren; hij/zij is ook onderdeel van de groep. Hij/zij geeft geen oordeel, is het niet eens of oneens met de inhoud van de bijdrages. Ook speelt hij/zij niet de rol van een bevoorrecht spreker die antwoorden biedt.

Facilitering
Aan het einde van de feedback tussen collega's/ studenten, vat de begeleider de door de groep besproken ideeën samen en houdt hij/zij de groep een spiegel voor om verdere reflectie te bevorderen.