Prioriteiten stellen


Dit instrument is ondersteunend bij de ontwikkeling van een teamplan, gebaseerd op resultaten van de evaluatie

Samenvatting

Dit instrument ondersteunt de ontwikkeling van een team- of actieplan, dat is gebaseerd op uitkomsten van de evaluaties. Het kan standaard worden gebruikt, of wanneer de noodzaak zich voordoet. De tool kan worden gebruikt om het aantal doelen beperkt te houden, of om tot een prioritering van de doelen/ activiteiten te komen.

Voor ieder onderwerp dat in de evaluatie naar voren is gekomen, wordt een actiepunt beschreven en prioritering aangebracht, daarbij rekening houdend met de tijd en de middelen die er nodig zullen zijn om de betreffende activiteiten uit te voeren, maar ook de impact die het uitvoeren van dit actiepunt zal hebben.

Voor ieder onderwerp vult de gebruiker als volgt een rij in de tabel:

  • Kolom 1: de voorgestelde actie om het genoemde probleem op te
    lossen
  • Kolom 2: de benodigde tijd om de actie te implementeren
  • Kolom 3: de benodigde middelen om de actie te implementeren
  • Kolom 4: de verwachte impact
  • Kolom 5: de prioriteit van de actie op een driepuntschaal

Wanneer de tabel is gevuld met alle genoemde problemen, heb je dus een prioriteitenlijst met actie punten voor alle geïdentificeerde knelpunten, aangevuld met commentaren bij de tijd en middelen die nodig zijn om de actie uit te voeren.
Deze tabel kan vervolgens worden gebruikt, wanneer een team een team- of actieplan gaat opstellen.

Facilitering
Zie hierboven.