Richtlijnen voor het betrekken van studenten bij kwaliteitszorg


10 richtlijnen voor het betrekken van studenten bij kwaliteitszorg.

Samenvatting

Het besef groeit dat studenten een belangrijke inbreng hebben in het verder verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Door deze inbreng verbetert niet alleen de kwaliteit van het onderwijs, maar behalen studenten ook meer studieresultaat, omdat zij zich meer betrokken voelen bij hun onderwijs. De betrokkenheid van studenten kent vele verschillende vormen, die vaak nog onvoldoende bekend zijn bij docenten en opleidingsmanagers, constateert Van Uden (2014) in haar onderzoek. JOB en het NCP EQAVET organiseerden in 2014 en 2015 bijeenkomsten om studenten, opleidingsmanagers en medewerkers kwaliteitszorg met elkaar in gesprek te brengen over dit onderwerp.

Onverdeeld bevestigden de deelnemers de meerwaarde van de betrokkenheid van studenten bij de kwaliteit van het onderwijs. Het betrekken van studenten is meer dan alleen een enquête uitzetten, de JOB-monitor invullen of een panelgesprek voeren. Pas in een écht gesprek met studenten, kun je werkelijk achterhalen wat er leeft onder studenten. Hiermee weet je beter waar je aan kunt werken en waar je prioriteit aan moet geven om de tevredenheid van studenten te vergroten.

Studenten hebben vaak hele frisse, nieuwe en creatieve ideeën om zo tot betere oplossingen te komen. Ook ontstaat er over en weer begrip en wordt de kans groter dat problemen tijdig ondervangen worden. Om de opbrengsten van de bijeenkomsten met meer mensen te delen dan alleen de deelnemers zijn op basis van de uitkomsten 10 richtlijnen opgesteld, waarmee de betrokkenheid van studenten bij de onderwijskwaliteit vergroot kan worden. In dit artikel delen we deze richtlijnen graag met iedereen die het belang van de betrokkenheid van studenten onderstreept en hier verder aan wil werken.

Facilitering
Coördinator om de richtlijnen tot uitvoering te brengen.