Scan kwaliteitscultuur


De scan Kwaliteitscultuur laat teamleden nadenken over wat zij belangrijk vinden als het gaat om onderwijskwaliteit (dit gaat over de wenselijke situatie).

Samenvatting

De scan Kwaliteitscultuur laat teamleden nadenken over wat zij belangrijk vinden als het gaat om onderwijskwaliteit. Dit gaat over de wenselijke situatie.

Het werkt goed als teamleden eerst individueel nadenken over wat voor hen belangrijk is en vervolgens met elkaar in gesprek gaan. Na het invullen van de scan ontvangt ieder teamlid een rapportage met zijn antwoorden.

Met de aanpak die het NCP EQAVET heeft ontwikkeld, bepalen teams hun ambitie om de kwaliteit van hun onderwijs te versterken krijgen ze inzicht in hun kwaliteitscultuur en geven ze invulling aan hun professionele ruimte. Centraal staat het gesprek in het team. Daarvoor heeft het NCP handreikingen, werkvormen en scans ontwikkeld. Kwaliteitscultuur vraagt om een aanpak per school en maatwerk per team. De handreikingen van EQAVET ondersteunen bij het opstellen van zo’n traject.

Het invullen van een scan kost 15-20 minuten. De ingevulde gegevens zijn alleen zichtbaar voor de teamleden die gezamenlijk de scan invullen.

Facilitering
Coördineren van het invullen van de scan door teamleden en het organiseren van een terugkoppeling/discussie.