Scan visie op onderwijskwaliteit


De scan Visie op onderwijskwaliteit laat teamleden nadenken over wat zij belangrijk vinden als het gaat om onderwijskwaliteit (dit gaat over de wenselijke situatie).

Samenvatting

Het werkt goed als teamleden eerst individueel nadenken over wat voor hen belangrijk is en vervolgens met elkaar in gesprek gaan. Na het invullen van de scan ontvangt ieder teamlid een rapportage met zijn antwoorden.

Tip
Lees de handleiding voor het invullen van de scans.

Tijdsbestek
Het invullen van een scan kost 15-20 minuten. De ingevulde gegevens zijn alleen zichtbaar voor de teamleden die gezamenlijk de scan invullen. Om de scan in te vullen nodigt een teamlid de teamleden uit, om dit kunnen doen gaat u naar het invulformulier hieronder.

Onderdelen traject versterken kwaliteitscultuur en handreikingen
Een overzicht van de aanpak vind je hier. Daar vind je een verdere uitwerking van de onderdelen en waarom deze belangrijk zijn voor een traject voor een team om te werken aan het versterken van kwaliteitscultuur.

Facilitering
Coördineren van het invullen van de scan door teamleden. Het organiseren van terugkoppeling/discussie over de uitkomsten.