Introductie stappenplan voor collegiaal leren


Vorm en structuur geven aan collegiaal leren in het eigen onderwijsteam.

Samenvatting

Collegiaal leren is het geheel aan activiteiten die docenten en/of leidinggevenden ondernemen om met elkaar te reflecteren op de eigen onderwijspraktijk of het eigen functioneren. Doel van het collegiaal leren is om een leerproces op gang te brengen, zodat de onderwijskwaliteit verbetert. Door dit leerproces vergroten docenten en teams hun kwaliteit en/of professionaliteit.

Collegiaal leren kent allerlei vormen. Deze vormen staan beschreven in het document ‘Collegiaal leren: wat is het’.

Dit stappenplan geeft een overzicht van de stappen die gezet kunnen worden om collegiaal leren structuur en vorm te geven in een team. Het stappenplan start met een docent (de trekker) die graag wil dat collegiaal leren meer in zijn team benut wordt. Het stappenplan volgt de stappen van de PDCA-kwaliteitscyclus (Plan-Do-Check-Act) om ervoor te zorgen dat doelen daadwerkelijk gehaald worden en het collegiaal leren bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit.

Overzicht aanpak

  • Plan: Voorbereiding, trekker bepalen, team informeren en eerste activiteit plannen.
  • Do: In gesprek als team, leeractiviteiten uitvoeren, reflecteren en inzicht vertalen naar handelen.
  • Check: Als team de resultaten evalueren.
  • Act: Vervolgstappen bepalen, opnemen in het teamplan.

Facilitering
Coördinator om de verschillende stappen in het plan als team te kunnen doorlopen.