Stappenplan voor het invoeren van resultaatverantwoordelijke teams


Een voorbeeld van een aanpak hoe je resultaatgerichte, of zelfsturende teams kunt invoeren.

Samenvatting

Ik wil gaan werken met resultaatgerichte, of zelfsturende teams. Hoe pak ik dat aan?
Dit document is een voorbeeld van hoe je stapsgewijs kunt toewerken naar meet resultaatgerichtheid of zelfsturing van onderwijsteams. De stappen zijn gebaseerd op het 7-S model. Tevens is een aantal handige handvatten bijgevoegd, waaronder een ’teamkaart’ met daarin de taken en verantwoordelijkheden die je met een team kunt afspreken.

Facilitering
Het is belangrijk dat je al een visie, beleid of uitgangspunten hebt geformuleerd over wat jij met resultaatgerichte teams wilt bereiken in jouw organisatie. Om het document door te lezen heb je geen faciliteiten nodig, maar ga ja geïnspireerd door de inhoud daadwerkelijk aan de slag, is het belangrijk om een projectorganisatie in te richten en bijbehorende facilitering in capaciteit af te spreken.