Teamplan café


Het snel verzamelen van suggesties voor een aantal onderwerpen/activiteiten die gaan spelen

Samenvatting

Wanneer je als team op zoek bent naar een werkwijze om op handen zijnde activiteiten uit te voeren kan dit instrument een uitstekende manier van voorbereiding zijn. De uitkomsten van de tafels kunnen verder uitgewerkt worden om ze vervolgens in een teamvergadering te bespreken. Ook kan de sessie worden verlengd, waarbij direct de keuzes door het team worden bepaald. Het is de bedoeling dat iedereen alle ideeen op mag schrijven. Denk nog niet over de volgende fase. Het is prima om te dromen …

FASE 1. ONDERWERPEN
Er kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen in dergelijke sessies. Hieronder enkele voorbeelden:
 • teamplan doelen
 • leermethodes
 • leeromgeving/hoe moet een klaslokaal eruit zien?
 • lestijden
 • curriculum
 • dagopbouw programma
 • gebruik van media
 • gastsprekers
 • hoe moet een les eruit zien?
 • projecten
 • talen die geleerd moeten worden
 • interpersoonlijke waarden
Bereid ook een ruimte voor de groep voor en de middelen die nodig zijn (verschaffen van schrijfmaterialen, verf, posters, etc.), hapjes op de tafels, drankjes;  houd eventueel een extra lokaal achter de hand, of maak gebruik van het restaurant.

FASE 2. DE TAFELS
De deelnemers beginnen te werken in groepen.  Neem 10 minuten per doelstelling/ ‘moonshot’.

 • Introduceer van iedere tafel de ‘moonshot’. Dit kan gedaan worden door middel van YouTube, een cartoon, plaatje, filmscène, product, etc.; wat jij denkt dat geschikt en effectief is om je deelnemers aan het denk en droomwerk te zetten.
 • Vraag de deelnemers zich over de tafels te verspreiden. Geef de groepen 3 minuten voor een groepsdiscussie of het doorlezen van wat er al is opgeschreven en laat ze dan zelf aan de slag gaan. Schrijven, tekenen alles mag.
 • Geef na 8 minuten een signaal, tijd om door te schuiven naar een andere tafel.
Het is verstandig om de beschikbare tijd te verdelen en een timer van de telefoon te gebruiken, zodat iedere groep ook echt bij iedere tafel input kan leveren. Het gaat om de eerste voorstellen die bij de bezoeker opkomen. Dit betekent ook dat de tweede en volgende rondes anders verlopen. Zo kun je ook verschillende evaluaties van onderwijs data op de tafel plakken en de bezoekers vragen hierop te reageren. De nieuwe lezers gaan namelijk ook doordenken op wat er al op de ‘tafel’ is geschreven. Het is echter niet de opdracht om al over de uitvoerbaarheid te denken, dat komt in de vervolg fase aan bod.

Het is leuk om wat foto’s te maken, voor op teamkamers. Of een video.

FASE 3. FEEDBACK
Korte feedbacksessie (docent of interviewer loopt door de ruimte om naar korte reacties te vragen)

FASE 4. SAMENVATTEN
Elke groep moet nu in x10 minuten de resultaten van de tafel waar men het laatst aan heeft gewerkt op een poster of flip-over samenvatten (in woorden)

FASE 5. VERDER
De keus is nu of de groep direct aan de slag gaat met het maken van keuzes: wat is uitvoerbaar, wat past binnen de mogelijkheden. Of de posters worden in de teamkamer/gang gehangen en komen de volgende vergadering weer aan bod aan de hand van uitgewerkte voorstellen.

Facilitering
Zie hierboven.