Data verzamelen voor teamgebruik


Deze werkwijze biedt je ondersteuning, bij de manier waarop je data kunt verzamelen voor je team evaluatie

Samenvatting

Dit instrument helpt de organisatie bij de planning van de gegevensverzameling voor de prestatie-indicatoren, als aangegeven in het kwaliteitskader. Voor iedere prestatie-indicator vul je één rij in de tabel in, zo dus:

Kolom één
De Prestatie-indicator.

Kolom twee
De specifieke gegevens die worden gebruikt voor het meten van de indicator. Is de indicator bijvoorbeeld ‘percentage voortijdig schoolverlaters’, dan zijn de benodigde data: Aantal ingeschreven studenten en het aantal studenten dat hun studie afrondt.

Kolom drie
De bronnen van de gegevens worden hier genoemd. Deze kunnen al bestaan binnen de organisatie (bijvoorbeeld inschrijvingen, studentengegevens etc.), kunnen komen uit externe bronnen (bijvoorbeeld statistieken, externe rapporten), of kunnen worden verkregen uit andere bronnen, met name studenten, docenten, medewerkers maar ook stakeholders, ouders etc.

Kolom vier
Hier wordt de methode van gegevensverzameling geschreven (bijvoorbeeld aggregatie van bestaande gegevens, onderzoeken, enquêtes, interviews en andere methodes die gepland moeten worden aan de hand van de behoefte aan gegevens).

Kolom vijf 
Noteer hier wie verantwoordelijk is voor gegevensverzameling. Dat kan één persoon zijn maar ook een groep. Bijvoorbeeld, als je een grote enquête onder studenten wilt plannen, moet je mogelijk één persoon aanstellen die verantwoordelijk is voor het geheel en één docent per groep die antwoorden van de studenten verzamelt.

Kolommen zes en zeven
Noteer de startdatum en einddatum van de gegevensverzameling.

 

Facilitering
Wanneer je alle prestatie-indicatoren in de tabel hebt ingevuld, moet je het algemene planningsschema controleren. Sommige indicatoren hebben mogelijk dezelfde gegevenselementen, of je kunt je indicatoren mogelijk iets aanpassen zodat ze dezelfde gegevens gebruiken. Sommige gegevens zijn misschien moeilijk of helemaal niet te vinden vanwege ethische, praktische, financiële redenen of tijdgebrek. Sommige verzamelmethodes zijn eenvoudiger toe te passen, terwijl andere specifieke expertise behoeven. Hiervoor is een zorgvuldige beoordeling nodig die rekening houdt met de beschikbare middelen. Het blad in de bijlage is gevuld met enkele voorbeelden, die tekst kan worden verwijderd.