Handleiding Grip op uitval met behulp van Data


Meer grip op uitval met behulp van Data

Samenvatting

Deze handreiking bestaat uit twee delen. Allereerst wordt de definitie van uitval toegelicht en weergave gegeven van literatuuronderzoek naar oorzaken en beïnvloedende factoren van uitval. In hoofdstuk 2 wordt het gesprekshulpmiddel toegelicht, dat door de Coalitie Data 2.0 is ont- wikkeld en gebruikt kan worden bij het voeren van een onderbouwd gesprek over uitval en het risico op uitval.

Facilitering
Er is geen voorkennis vereist voor het gebruik van dit instrument.