Handreiking Peer Review voor procesbegeleider en team met hulpkaart – oktober 2021


informatie over het instrument Peer Review

Samenvatting

Dit zijn handreikingen voor teams en procesbegeleider. In deze handreikingen krijg je zicht op de stappen die je kunt zetten in de voorbereiding en deelname aan een peer review.

Het doel van een peer review is om de kwaliteit van zowel opleidingen als de ondersteunende dienstverlening nóg beter te maken door te leren van elkaar. Een ander doel is het op gang brengen van een professionele dialoog.

Facilitering
In het stappenplan vind je een overzicht van activiteiten die teams uitvoeren die meedoen aan een peer review van het Kwaliteitsnetwerk mbo. Dit stappenplan is samen met de hulpkaarten verwerkt in ‘Peer review in 5 stappen: een handreiking voor teams‘. De hulpkaarten zijn ook beschikbaar in Word zodat ze kunnen worden bewerkt.