Masterclass Pedagogische professionaliteit


In deze masterclass onderzoeken we de pedagogische drijfveren van mbo docenten.

Samenvatting

Studenten leren een vak op het MBO, daarnaast is er ook aandacht voor de ontwikkeling van de student en voor burgerschap. Naast de traditionele rol van didacticus wordt van docenten steeds meer de rol van leermeester en pedagoog gevraagd. Dat werd al steeds duidelijker voor niveau 1 en 2 en lijkt ook voor de andere niveaus in toenemende mate belangrijk te zijn. In deze masterclass onderzoeken we de pedagogische drijfveren van mbo docenten: wanneer is een student succesvol, wat moeten studenten waarom leren? En wat vraagt het kunnen beantwoorden van deze vragen van de pedagogische professionaliteit van mbo docenten? We puzzelen met elkaar op wat dit betekent voor jouw school en de rol van leidinggevenden.

Facilitering
De leergang Lerend Veranderen, werken aan kwaliteit in het MBO is door het Kwaliteitsnetwerk, samen met Sioo ontwikkeld en is bedoeld voor directeuren en opleidingsmanagers in het MBO. Het samen met Sioo ontwikkelde programma Lerend veranderen ondersteunt om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbeteringen/vernieuwing te vertalen in concrete verbeteracties en om het lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.