Model voor een verbeterplan


Een kort termijn plan opstellen voor verbetering , op basis van een audit-verslag of evaluatie

Samenvatting

Soms vindt een interne of externe controle plaats. Het kan ook zijn dat een team een zelfevaluatie uitvoert op hun onderwijskwaliteit. Hoewel er mogelijk al een jaar- of teamplan actief is, kan het nu nodig zijn om een actieplan op te stellen voor een kortere periode (9 weken of 4 maand), bijvoorbeeld om één of twee actiepunten – resultaten van de audit of evaluatie – te verbeteren. Of omdat er bijvoorbeeld een direct risico is geconstateerd.

Een korter actieplan kan heel productief zijn, omdat het een heel duidelijke en heldere structuur volgt en relatief makkelijk gemeten kan worden (waren we succesvol?). Vanwege de korte werk termijn kan dit hulpmiddel/deze activiteit ook helpen om een team te laten wennen aan het werken met teamplannen, die normaal gesproken lange termijn doelen hebben.
Alle soorten doelen/ thema’s kunnen gekozen worden, maar kies er nooit teveel. Aangeraden wordt om 2 tot 5 onderwerpen te nemen.

Als er meer doelen verbeterd moeten worden heeft het team twee opties:

  • prioriteren, gebaseerd op risico’s
  • werk aan 50% van de onderwerpen in het eerste actieplan, neem een korte pauze en ga verder met een tweede actieplan.

Een template om in te werken is op de volgende pagina te vinden.
Het is een vereenvoudigd model van een teamplan.
Het is gedeeltelijk gevuld, als voorbeeld.

Facilitering
Het bewuste materiaal (auditrapport/evaluatie) vooraf doornemen en zorgen dat het voor de deelnemers beschikbaar is. Zorg dat je het template uit de bijlage om in te werken digitaal klaar hebt staan ( het is een vereenvoudigd model van een teamplan en gedeeltelijk gevuld, als voorbeeld) Je zou ook lege templates op A1 uit kunnen printen en laten vullen per groep. Deze kun je dan aan de wanden laten hangen en samen bespreken. bijvoorbeeld wanneer je met een grote groep bent. Zorg altijd dat deze actie een echt vervolg krijgt/ twee wekelijks gemonitord wordt, anders ebt de energie van de groep weg en wordt een volgende activiteit moeizamer...