Naar een mbo-eigen kwaliteitssysteem


Optelsom van verdiend vertrouwen en doorvoeld eigenaarschap

Samenvatting

De MBO Raad trekt samen op met het Kwaliteitsnetwerk mbo bij het werken aan toekomstbestendige en duurzame kwaliteit van het mbo. Belangrijke stap hierbij is het doorontwikkelen van de gedeelde visie op kwaliteit. Deze visie is de basis voor het Referentiewaardenmodel en geeft de instellingen en de teams concrete handvatten
om de kwaliteit verder te versterken.

Facilitering
narratief