Onderzoek naar hoe teams samenwerken aan onderwijskwaliteit


Met dit onderzoek (inclusief gespreksleidraad) is in beeld gebracht hoe onderwijsteams werken aan kwaliteit, waarbij de condities waarin zij dit doen in ogenschouw genomen zijn. De gespreksleidraad kan worden gebruikt om in je eigen onderwijsteam het gesprek aan te gaan over onderwijskwaliteit.

Samenvatting

Veel scholen hebben van onderwijsteams de belangrijkste organisatie-eenheid gemaakt en werken vanuit het principe dat teams aan zet zijn. De MBO Raad constateert in het traject ‘Stip aan de horizon – toekomstbestendige kwaliteit’ en bij het ontwikkelen van de Teamplaat Onderwijskwaliteit dat het waarmaken van kwaliteit steeds meer bij onderwijsteams komt te liggen. Met dit onderzoek is in beeld gebracht hoe onderwijsteams werken aan kwaliteit, waarbij de condities waarin zij dit doen in ogenschouw genomen zijn. Dit is gedaan door een beknopt kwalitatief beschrijvend onderzoek, waarin de situatie van enkele teams in kaart is gebracht, vanuit het perspectief van de teams zelf.

Facilitering
Met behulp van de gespreksleidraad kan een gespreksleider een gesprek tussen teamleden (en eventueel managers) op gang brengen over hoe zij samenwerken aan onderwijskwaliteit.