Placemat referentiewaarden op leerroute-/teamniveau


Het Referentiewaardenmodel uitgewerkt in hulpvragen met het doel een dialoog te voeren over de kwaliteit van het onderwijs van een opleiding/leerroute/team.

Samenvatting

Het Referentiewaardenmodel kan gebruikt worden om een integraal overzicht te verkrijgen in de kwaliteit van onderwijs van het team of de leerroute Deze praatplaat biedt hulpvragen om te helpen de dialoog te voeren.

Voor de standaarden en vermogens van het Referentiewaardenmodel zijn vraagrichtingen uitgewerkt.

Facilitering
Kennis van het Referentiewaardenmodel is aan te raden. Of een begeleider vinden die dat heeft.