Placemats referentiewaarden instellingsniveau


Hulpmiddel bij het voeren van de dialoog over kwaliteit aan de hand van het Referentiewaardenmodel

Samenvatting

Het referentiewaardenmodel kan gebruikt worden om een integraal overzicht te verkrijgen in de kwaliteit van onderwijs van de instelling. Deze praatplaat biedt hulpvragen om te helpen de dialoog te voeren.

Voor de standaarden en vermogens van het Referentiewaardenmodel zijn vraagrichtingen uitgewerkt.

Facilitering
Kennis van het referentiewaardenmodel is een aanrader