Praatplaat onderwijskwaliteit


Onderwijsteams inzicht geven in wat kwaliteitsborging is en welke activiteiten nodig zijn voor een goede uitvoering van kwaliteitsborging.

Samenvatting

Om mbo-onderwijsteams op een gemakkelijke manier inzicht te geven in wat kwaliteitsborging is en welke activiteiten nodig zijn voor een goede uitvoering van kwaliteitsborging, heeft het NCP EQAVET een praatplaat onderwijskwaliteit ontwikkeld.

Op de praatplaat zijn activiteiten zichtbaar die op drie lagen plaats kunnen vinden: op nationaal-, instellings- en teamniveau. Centraal staat wat het team en individuele docenten zelf kunnen doen aan het versterken van de kwaliteit van hun onderwijs binnen de pdca-cyclus. Flankerend is weergegeven wat er op nationaal niveau beschikbaar is om hierbij te ondersteunen. Bijzondere aandacht gaat naar (het vergroten van) studentparticipatie in elke fase van de cyclus.

Facilitering
Gespreksleider gaat in gesprek met het team over de onderwerpen op de praatplaat.