SMART doelen stellen als een team


Samen SMART doelen ontwikkelen en komen tot het maken van werkafspraken

Samenvatting

De eerste stap om iets gedaan te krijgen is het VASTSTELLEN VAN HET DOEL. Door gebruik te maken van de SMART doelen tool wordt het makkelijker om duidelijke, haalbare doelen vast te leggen, maar ook de stappen die in teams gemaakt moeten worden.

Bijvoorbeeld: Het team wil het gebruik van ICT-instrumenten bevorderen en daarvoor SMART- doelen formuleren.

Het volgende doel is nu niet SMART geformuleerd: We bevorderen het gebruik van ICT-instrumenten (niet Specifiek, niet Meetbaar, niet Tijdgebonden). Wel SMART geformuleerd zijn: In het komende jaar willen we een toename van 5% van het aantal docenten dat in de klas ICT-instrumenten gebruikt. Of: In het komende schooljaar willen we het aantal computers per student verhogen met 10%. Of: 15% van de docenten volgt in het komende schooljaar een training over het gebruik van ICT-middelen in de klas.

  • Verdeel de groep in kleinere groepen. Bereid voor elke groep een tafel voor. Leg op elke tafel grote posters om op te kunnen schrijven.
  • Elke groep begint met een vraag/doel/probleem bij een tafel, discussieer over en visualiseer jouw ideeën door op de posters te schrijven en tekenen. Als je een idee formuleert, controleer dit doel/deze bewering dan aan de hand van de SMART-richtlijnen hieronder.
  • Per poster mag er 10-15 minuten gediscussieerd worden. Schuif dan met de klok mee door naar de volgende tafel en blijf aan het idee/doel werken door commentaar te leveren op het werk van de vorige groep en hun werk zo voort te zetten.
  • Ga zo alle ideeën langs.
  • Als een ronde is afgelopen, laat elk team dan 1 Action Statement per poster opstellen. Hiervoor hebben ze 10 minuten.
  • Een spreker per team leest hun action statement(s) per poster voor en de andere teams kunnen het hiermee eens zijn of de statements verbeteren/aanpassen. Hetzelfde gebeurt met de andere teams en posters.
  • De Action Statements waar iedereen het mee eens is worden verzameld op een nieuwe poster.

Facilitering
Zie hierboven.