Spel ’10 inzichten x vier rollen’


Het doel van het spel is om het gesprek over kwaliteit in onderwijsteams (en met managers, CvB en ondersteunende diensten) in beweging te krijgen.

Samenvatting

Onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams versterken en werken aan onderwijskwaliteit? Speel dan nu het digitale spel ‘10 inzichten x vier rollen’. Dit spel helpt onderwijsteams om met mensen buiten het onderwijsteam, zoals (onderwijs)managers en ondersteunende staf doelgericht te reflecteren op hoe zij regie voeren over hun werkzaamheden binnen het speelveld van het team. Het doel van het spel is om het gesprek over kwaliteit in onderwijsteams in beweging te krijgen. De vragen in het spel zijn gebaseerd op publicaties van de werkgroep Expertise (bestaande uit vertegenwoordigers van 10 mbo-instellingen) van het Kwaliteitsnetwerk mbo en het NCP EQAVET. Het spel zelf is ontwikkeld door een groep ontwerpers bestaande uit docenten, (onderwijs)managers, kwaliteitszorgmedewerkers verbonden aan verschillende Nederlandse mbo-instellingen (Aventus, Curio, Grafisch Lyceum Utrecht , Hoornbeeck College, Landstede, Koning Willem I College , Mbo Rijnland, Nova College, ROC Nijmegen, ROC van Twente, SintLucas) in samenwerking met NCP Eqavet. Studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht hebben zorggedragen voor de vormgeving. Je kunt het spel zowel digitaal (via een videovergadering-tool) als fysiek (via schermprojectie) spelen.

Voor een impressie van het spel, klik op onderstaande afbeelding

Facilitering
Een spelleider die met behulp van een technische beschrijving, handreiking en het infoblad een teambijeenkomst voorbereidt en het spelen van het spel door het onderwijsteam, CvB en ondersteunende diensten begeleidt.