Spel ’10 inzichten x vier rollen’


Het doel van het spel is om het gesprek over kwaliteit in onderwijsteams (en met managers, CvB en ondersteunende diensten) in beweging te krijgen.

Samenvatting

Onderwijskundig leiderschap van onderwijsteams versterken en werken aan onderwijskwaliteit? Speel dan nu het digitale spel ‘10 inzichten x vier rollen’. Dit spel helpt onderwijsteams om met mensen buiten het team, zoals (onderwijs)managers en ondersteunende staf doelgericht te reflecteren op hoe zij regie voeren over hun werkzaamheden binnen het speelveld van het team. Het doel van het spel is om het gesprek over kwaliteit in onderwijsteams in beweging te krijgen. De vragen in het spel zijn gebaseerd op publicaties van de werkgroep Expertise (bestaande uit vertegenwoordigers van 10 mbo-instellingen) van het Kwaliteitsnetwerk mbo en het NCP EQAVET. Het spel zelf is ontwikkeld door een groep ontwerpers bestaande uit docenten, (onderwijs)managers, kwaliteitszorgmedewerkers verbonden aan verschillende Nederlandse mbo-instellingen en vormgegeven door studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht. Je kunt het spel zowel digitaal (via een videovergadering-tool) als fysiek (via schermprojectie) spelen.

Facilitering
Een spelleider die met behulp van een technische beschrijving, handreiking en het infoblad een teambijeenkomst voorbereidt en het spelen van het spel door het onderwijsteam (en eventueel managers, CvB en ondersteunende diensten) begeleidt.