Werken aan kwaliteitscultuur – Korte vragenlijsten


Door het samen bespreken van een individueel ingevulde vragenlijst als team werken aan versteviging van de Kwaliteitscultuur en efficiënt samen werken aan het teamplan.

Samenvatting

De meeste mbo-scholen zijn volop bezig met kwaliteitsprocessen. Wanneer je als teamleden allemaal deze enquête invult krijg je een beter zicht op de huidige situatie en hoe je al dan niet samenwerkt aan je teamplannen, je doelen en ambities, welke evaluaties je gebruikt en hoe je samenwerkt.
Een vragenlijst kan gebruikt worden voordat je aan het nieuwe teamplan begint te werken, omdat de vragenlijsten inzicht geven in waar je kunt doorontwikkelen. De eerste twee lijsten gaan vooral in op cultuur aspecten. Je kunt de vier korte lijsten op verschillende momenten gebruiken, wat de werkbaarheid verhoogt.

Dit zijn de vier onderwerpen:

  1. Samenwerken
  2. Evaluatie en feedback
  3. Teamplan
  4. Doelen en ambities

Nb: De vragenlijsten zijn in Word toegevoegd en kunnen ook bewerkt worden. De tool komt uit het EU project QUAL4T2.

Hints en Tips
Het is belangrijk om antwoorden te krijgen van alle teamleden zodat je aan de juiste onderwerpen kunt werken.

Facilitering
Voordat je een vragenlijst verspreidt is het goed om te investeren in een goede team atmosfeer waarin men vertrouwen in elkaar heeft en kan samenwerken. Let wel: er zijn geen goede of slechte antwoorden in deze enquête. Alleen de huidige situatie wordt vastgelegd. Deze wordt gedeeld en is de basis voor het verdere gesprek, het gaat om een gezamenlijk besef van de uitkomsten, de evaluatie daarvan en wat nu de vervolgstap zou kunnen zijn om de resultaten te verbeteren. Advies is om steeds een vragenlijst uit te printen en te verspreiden onder de teamleden, bijvoorbeeld aan het begin van een vergadering en 5 minuten schrijftijd te geven. Een teamlid kan daarna de kaarten verzamelen en een snel overzicht maken van de antwoorden. Als laatste agendapunt kunnen de uitkomsten op het scherm worden getoond; geleid door de voorzitter. De vragen kunnen een voor een besproken worden. Het team kan vervolgens beslissen of er een specifiek onderdeel is waaraan men nu wil gaan werken en hoe. Evenals alle andere producten uit de QUAL4T2 toolbox kunnen de vragenlijsten worden bewerkt zodat ze goed aansluiten bij de specifieke teamsituatie.